Skim Pembantu Penyelidik (Research Assistant – RA) & Skim Pembantu Penyelidik Siswazah (Graduate Research Assistant – GRA), UMT

Research Assistant – RA

Garis Panduan – Muat Turun

Carta Alir Permohonan – Muat Turun

Carta Alir Bayaran – Muat Turun

Borang Permohonan – Muat Turun

Borang Permohonan Lanjutan – Muat Turun

Contoh Surat Lantikan RA Kontrak – Muat Turun

Contoh Surat Lantikan RA Sambilan – Muat Turun

Contoh Surat Lanjutan Lantikan RA Sambilan – Muat Turun

Jadual Checklist – Muat Turun

Borang Permohonan Cuti Rehat – Muat Turun

Borang Tuntutan Elaun – Muat Turun

 

Graduate Research Assistant

Garis Panduan – Muat Turun

Carta Alir GRA – Muat Turun

Carta Alir Bayaran Elaun – Muat Turun

Borang Permohonan GRA – Muat Turun

Borang Permohonan Lanjutan GRA – Muat Turun

Contoh Surat Lantikan GRA – Muat Turun

Contoh Surat Lantikan Lanjutan GRA – Muat Turun

Borang Jawapan Lantikan – Muat Turun

Borang Permohonan Cuti rehat – Muat Turun

Borang Tuntutan Elaun – Muat Turun

Contoh Jadual Potongan Gaji – Muat Turun